ORRIOLS ALSINA, ANNA

BIOGRAFIA

Anna Orriols és Professora d’Història de l’Art Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona d’ençà de 1988 (com a titular des del 2000), on es va doctorar amb la tesi  Il·lustració de manuscrits a Girona en època romànica (1999). Ha centrat la seva tasca investigadora en la pintura i miniatura medievals, la iconografia i l’hagiografia, en especial –tot i que no exclusivament– d’àmbit català. Ha estudiat la il·lustració de manuscrits a la Catalunya romànica, amb especial atenció als scriptoria de Girona i Cuixà. En aquests estudis s’analitzen les fonts de determinades il·lustracions i s’aborden aspectes com ara l’intercanvi de models i artistes entre centres monàstics i catedralicis.

En la seva recerca ocupen un lloc destacat els manuscrits il·lustrats del Comentari a l’Apocalipsi de Beat de Liébana, i en concret els exemplars de Girona i Torí, que permeten analitzar el procés de còpia a l’Edat Mitjana i posar de manifest aspectes sovint infravalorats com ara la capacitat d’improvisació i reinterpretació dels artistes dels segles X al XII. Alguns d’aquests treballs evidencien l’interès per part dels comitents en introduir determinades imatges als manuscrits i evidencien la utilització per part dels artistes de repertoris i fórmules aparentment allunyades del seu entorn.

Ha estudiat els programes iconogràfics de la pintura romànica i les intencions dels patrons de les obres, així com determinats mecanismes d’exaltació del poder episcopal a través de les imatges.

Amb relació a l’època gòtica els seus estudis s’han dedicat als artistes, comitents i públic en dues localitats de la Catalunya central –Manresa i Cardona– i s’han traduït en diverses publicacions sobre l’activitat pictòrica en aquest àmbit i en la direcció d’un projecte de recerca relatiu a la creu processional anomenada dels Sants Màrtirs conservada al temple parroquial de Cardona. S’ha apropat també a l’activitat de patronatge artístic de René d’Anjou a partir d’un manuscrit tardogòtic francès conservat a Sant Petersburg i relacionat amb l’entorn de l’esmentat monarca.

Pel que fa a l’hagiografia, ha analitzat la iconografia hagiogràfica romànica a Catalunya i estudiat temes i figures específics com ara els motius que han portat a la configuració de determinats cicles dedicats a san Agustí, la iconografia de sants bisbes locals o un antic cicle pictòric protagonitzat por Sant Jaume a la catedral de la Seu d’Urgell.

Ha contribuït a la redacció d’estudis sobre il·lustradors medievals i renaixentistes hispans per a l’Allgemeines Künstlerlexikon. Forma part del consell assessor de la revista Quaderns del Museu Episcopal de Vic.

Anna Orriols és integrant del nou GRUP DE RECERCA (GdR) MAGISTRI CATALONIAE de la Universitat Autònoma de  Barcelona, el qual està adscrit al Departament d’Art i Musicologia de la UAB.

PUBLICACIONS

  • ORRIOLS, A., “Les imatges preliminars dels Evangelis de Cuixà (Perpinyà, Bibl. Mun. ms. 1)”, Locus Amoenus, 2 (1996), p. 31-46. [PDF]
  • ORRIOLS, A., “Temes i intencions en la pintura mural de temps romànics”, Magister Sancta Columba. La pintura romànica del mestre de Santa Coloma i la seva època, Andorra- Barcelona, 2003, p. 39-70.
  • ORRIOLS, A., “Models antics per a l’Homiliari de Sant Feliu de Girona”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLV (2004), p. 483-500. [PDF]
  • ORRIOLS, A., “La ilustración de manuscritos en Cataluña en tiempos románicos”, YARZA, J. (ed.), La miniatura medieval en la Península Ibérica, Múrcia, 2007, p. 485-549.
  • ORRIOLS, A., “Un cicle de Sant Jaume i sant Ermengol a la catedral de la Seu d’Urgell”, FERRER MALLOL, M. T.; VERDÉS PIJUAN, P. (ed.), El Camí de Sant Jaume i Catalunya, Barcelona, 2007, p. 409-417.
  • ORRIOLS, A., “Il·lustració de manuscrits a Girona i a Cuixà (segles XI-XII). Interrogants i propostes”, MANCHO, C.; GUARDIA, M., (ed.), Les Fonts de la Pintura Romànica, Barcelona, 2008, p. 195-217. [PDF]
  • ORRIOLS, A., “La ilustración de manuscritos en Cataluña en el siglo XII”, CASTIÑEIRAS, M.; CAMPS, J. (ed.), El románico y el Mediterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa. 1120-1180, Barcelona, 2008, p. 207-213 (catàleg d’exposició).
  • ORRIOLS, A., “El Beato de Girona. Otra interpretación de algunas imágenes”, Rudesindus. San Rosendo. Su tiempo y su legado, Santiago de Compostela, 2009, p. 132-145. [PDF]
  • ORRIOLS, A., “Un panorama de la Cardona gòtica”, BARNIOL M.; DURAN-PORTA, J. (ed.), Bella i solemne. La creu gòtica dels Sants Màrtirs i la Cardona del seu temps, Cardona, 2010, p. 43-69.
  • ORRIOLS, A., “The Tavèrnoles wooden altar-frontal (12th century). Notes on its iconography”, PNM Studies in Archaeology & History, Copenhagen (en premsa).