IGLESIAS CAMPOS, MANUEL ÁNGEL

BIOGRAFIA

Doctor en Conservació-Restauració (2012). Actualment és professor associat de Conservació-Restauració en la Facultat de Belles Arts (UB) i participa com a docent en diferents Màsters, Postgraus i Cursos professionals sobre conservació del patrimoni històrico-artístic.

És membre del Grup d’Investigació GRAPAC/CETEC-Patrimoni, adscrit a la UAB i a l’Institut Químic de Sarrià (URL); i del Grup d’Investigació 2009 SGR 289 Conservació-Restauració del Patrimoni (UB).

Des de 1992 desenvolupa la seva activitat professional com a tècnic restaurador en diferents empreses de construcció, principalment en intervencions de conservació-restauració de materials arqueològics i Patrimoni Arquitectònic; i participa com a Vocal en el subgrup de treball Materiales y Técnicas de Intervención de  AENOR – COMITE DE CONSTRUCCIÓN-AEN/CTN 41 GT-13.

Ha realitzat diverses publicacions en revistes i congressos, nacionals i internacionals, principalment amb treballs d’investigació sobre la neteja i tractament de materials constructius en Patrimoni Arquitectònic.