ABENZA SORIA, VERÓNICA CARLA

BIOGRAFIA

Verónica Abenza (Barcelona, 1987), és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2007-2011). Completà la seva formació amb una beca Erasmus, realitzant una estada a la Università degli Studi di Roma, La Sapienza (2010). Va cursar el Màster Oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la mateixa Universitat (UAB, 2012-2013), en el marc del qual va desenvolupar unes pràctiques formatives al Museu Episcopal de Vic (MEV). Va realitzar i presentar la seva Tesi de Màster (El Díptic de Jaca i la reina Felicia de Roucy. Un model (?) dels perfils de Promoció artística femenina a l’Aragó a l’últim terç del segle XI) sota la supervisió del Prof. Dr. Manuel Castiñeiras (UAB).

Amb anterioritat, treballà com a tècnica de patrimoni integrant l’equip de redacció de La Enciclopedia del Románico en España, projecte d’investigació per a la catalogació i difusió del patrimoni medieval, impulsat per la Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico. En particular, va col·laborar en el Volum de Huesca amb més de 70 veus.

Recentment, ha començat a gaudir d’una Beca de Formació del Personal Investigador (FPI), atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació i associada al Departament d’Art i Musicologia de la UAB, en el marc d’aquest Projecte de Recerca del MICINN “Artistes, Patrons i Públic. Catalunya i el Mediterrani (s. XI-XV) –MAGISTRI CATALONIAE” (HAR2011-23015), pel període 2012-2017. A raó de la seva condició de becària FPI realitza tasques docents i de recerca diverses. Des del 2015 imparteix Art Bizantí en el Grau d’Història de l’Art de la UAB.

Actualment, completa el seu doctorat sota la direcció del Prof. Dr. Manuel Castiñeiras (UAB). La seva Tesi Doctoral estudia la Promoció Artística Femenina a l’Aragó i Catalunya (Segles XI-XII). És investigadora del Projecte de recerca MAGISTRI CATALONIAE i gestiona, amb Manuel Castiñeiras i Carles Sánchez, l’Índex Magistri Cataloniae, un diccionari virtual d’artistes actius a Catalunya i als territoris de la seva influència entre els segles XI-XV.

Ha coordinat el I Simposi Magistri Cataloniae: “Artista anònim, artista amb signatura. Identitat, estatus i rol de l’artista en l’art medieval”, organitzat pel projecte de recerca MAGISTRI CATALONIAE i el Museu Episcopal de Vic (MEV) (2014). Igualment, ha participat i col·laborat en l’organització de diversos congressos, seminaris i workshops internacionals:

V. ABENZA: “El Díptic de Jaca i la reina Felicia de Roucy”. XXI Seminari de Romànic. Ecos i objectes de Bizanci a Catalunya. Associació Amics de Besalú i el seu comtat-Universitat Autònoma de Barcelona (Magistri Cataloniae). 6-9 juliol 2012.

V. ABENZA: (Poster) “The Jaca ivories: towards a re-evaluation of 11th Century Female patronage in the Kingdom of Aragon”. Romanesque Art. Patrons and processes. British Archeological Association-Museu Nacional d’Art de Catalunya. 7-9 Abril 2014. [Poster]

V. ABENZA: “El taller de orfebrería del abad Bégon III y Aragón a finales del siglo XI”. Workshop. L’abbatiale Sainte-Foy de Conques et son rayonnement aux XIe et XIIe siècles. Universitat Autònoma de Barcelona (Magistri Cataloniae). 7 Maig 2014.

V. ABENZA: “Mujeres y artistas. ¿Un género subestimado?”. I SIMPOSI INTERNACIONAL MAGISTRI CATALONIAE. Artista anònim, artista amb signatura. Identitat, estatus i rol de l’artista en l’art medieval. Universitat Autònoma de Barcelona (Magistri Cataloniae)-Museu Episcopal de Vic. 7-8 Novembre 2014.

V. ABENZA: “IN THE NAME OF THE QUEEN. Female patron portraits and inscriptions in 11th Century Aragon”, International Conference. Presence and InVisibility. Sign-bearing artefacts in sacred spaces. Materiale Textkulturen, Universität Heidelberg. 23-25 Febrer 2015.

Ha integrat l’equip de documentació de l’Exposició “Pintar fa mil anys. Els colors del Romànic” (Sala temporal del Museu Episcopal de Vic/ 31 Maig-14 Desembre 2014), organitzada pel Museu Episcopal de Vic amb la col·laboració del projecte MAGISTRI CATALONIAE, del CETEC-patrimoni (IQS-UAB), i del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Igualment, ha format part de l’equip de documentació per a l’edició del llibre: Pintar fa mil anys. Els colors i l’ofici del pintor romànic (Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona/MAGISTRI CATALONIAE, 2014. ISBN:  978-84-490-4848-7) [CASTIÑEIRAS, M.; VERDAGUER, J. (ed.)].

Verónica Abenza és integrant del nou GRUP DE RECERCA (GdR) MAGISTRI CATALONIAE de la Universitat Autònoma de  Barcelona, el qual està adscrit al Departament d’Art i Musicologia de la UAB.

Línies d’investigació

  • Promoció artística femenina a l’Edat Mitjana.
  • Art i arquitectura en la Península Ibèrica en els segles XI i XII, amb particular interès en l’impacte de les circumstàncies històriques i socials en el desenvolupament formal de l’art.
  • Intercanvis artístics entre el Mediterrani Occidental i Oriental en els segles XII i XIII.

PUBLICACIONS

  • ABENZA, V., “EGO REGINA: un nuevo retrato del patrocinio artístico femenino en Aragón a finales del siglo XI”, Románico. Revista de arte de Amigos del Románico (AdR). [En premsa].
  • ABENZA, V., “Mujeres y artistas: ¿Un género subestimado?”, Artista anònim, artista amb signatura: Identitat, estatus i rol de l’artista en l’art medieval, CASTIÑEIRAS, M. (ed.). [En premsa].
  • ABENZA, V., “In the name of the queen: female patron portraits and inscriptions in 11th Century Aragon and Navarre”, Presence and InVisibility. Sign-bearing artefacts in sacred spaces, KEIL, W.; KIYANRAD, S.; THEIS, C.; WILLER, L. (ed.). [En premsa].
  • ABENZA, V., “The Jaca ivories: towards a re-evaluation of 11th Century Female patronage in the Kingdom of Aragon”, Romanesque Art. Patrons and processes, McNEILL, J.; PLANT, R.; CASTIÑEIRAS, M.; CAMPS, J. (ed.). [En premsa].
  • CASTIÑEIRAS, M.; ABENZA, V., “Sant Martí de Puigbò: una iconografia per a Ramon Berenguer III?”, Pintar fa mil anys. Els colors i l’ofici del pintor romànic, CASTIÑEIRAS, M.; VERDAGUER, J. (ed.), Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb Magistri Cataloniae, 2014, p. 71-86 [ISBN: 978-84-490-4848-7]. [PDF]
  • ABENZA, V., “El Díptic de Jaca i la reina Felicia de Roucy”, Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú. Catalunya i la Mediterrània: circulació d’artistes, objectes i models, 2 (2014), p. 27-54 [ISSN: 2339-6741]. [PDF]