Cerdà Subirach, Jordi

BIOGRAPHY

Jordi Cerdà has a degree in Romance Philology at the University of Barcelona. At this University he presented his degree thesis about the circulation of the lives of St. Margaret in medieval Catalonia. He is also Ph. D at University of Barcelona, with a thesis dedicated to the legend of St. Amador and the spreading of purgatory in the late Middle Ages.

He has lectured at Universidade Nova de Lisboa, University of Barcelona and Universitat Oberta de Cataluña (UOC). Since 1993-1994, Jordi Cerdà teaches Romance Philology at the Universitat Autònoma de Barcelona, where he’s Titular Professor and coordinator of the Minor in medieval Romance culture and literature. He directed the collection La Flor Inversa together with Eduard Vilella and Jordi Puntí. Currently he heads the chair José Saramago of the Camões Institute at the Universitat Autònoma de Barcelona.

Publications

CERDÀ, Jordi, “Qüestions preliminars”, Literatura europea dels orígens. Introducció a la literatura romànica medieval, Jordi Cerdà (coordinador), Barcelona: Editorial EdiUOC, 2012.

CERDÀ, Jordi, “Sobre èpica i hagiografia: el cas de sant Fèlix de Girona”, Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad Media y Renacimiento), Lara Vilà (ed.). Madrid/ Bellaterra: Caronte, 2011, p. 13-26 [PDF]

CERDÀ, Jordi, “Un altre fragment català de la Vida de santa Margarida”, Miscel·lània Gabriel Oliver Coll, Isabel de Riquer (ed.), Barcelona: Govern Illes Balears, Estudi General Lul·lià, PPU, 2008, p. 9-17.

CERDÀ, Jordi, “La ocultación como propaganda”, Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII a cura di R. Castano, F. Latella e T. Sorrenti, Roma: Viella, 2007, p.187-197 [PDF]

CERDÀ, Jordi, “Guilhem de Peitieu i la penalitat del gat”, Els trobadors a la Península Ibèrica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p.151-169 [PDF]

CERDÀ, Jordi, Les misses de sant Amador: purgatori i cultura popular, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.