Cerdà Subirach, Jordi

BIOGRAFÍA

Jordi Cerdà es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona. En aquesta Universitat va presentar la tesi de llicenciatura sobre les Vides de Santa Margarida medievals que circulaven en territori català  i, també, s’hi va doctorar amb una tesi dirigida per la professora Isabel de Riquer, dedicada a la llegenda de sant Amador i a la difusió del purgatori a la baixa edat mitjana. Ha estat professor a la Universidade Nova de Lisboa, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya. Des del curs 1993-94 fa classes a la Universitat Autònoma de Barcelona a l’àrea de Filologia Romànica on és professor titular i coordinador del Minor en literatures i cultures romàniques medievals. Juntament amb Eduard Vilella i Jordi Puntí, va dirigir la col·lecció La Flor Inversa, dedicada a l’edició de textos trobadorescos. Actualment dirigeix la Càtedra José Saramago de l’Instituto Camões a la UAB.

Publicacions

CERDÀ, Jordi, “Qüestions preliminars”, Literatura europea dels orígens. Introducció a la literatura romànica medieval, Jordi Cerdà (coordinador), Barcelona: Editorial EdiUOC, 2012.

CERDÀ, Jordi, “Sobre èpica i hagiografia: el cas de sant Fèlix de Girona”, Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad Media y Renacimiento), Lara Vilà (ed.). Madrid/ Bellaterra: Caronte, 2011, p. 13-26 [PDF]

CERDÀ, Jordi, “Un altre fragment català de la Vida de santa Margarida”, Miscel·lània Gabriel Oliver Coll, Isabel de Riquer (ed.), Barcelona: Govern Illes Balears, Estudi General Lul·lià, PPU, 2008, p. 9-17.

CERDÀ, Jordi, “La ocultación como propaganda”, Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII a cura di R. Castano, F. Latella e T. Sorrenti, Roma: Viella, 2007, p.187-197 [PDF]

CERDÀ, Jordi, “Guilhem de Peitieu i la penalitat del gat”, Els trobadors a la Península Ibèrica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p.151-169 [PDF]

CERDÀ, Jordi, Les misses de sant Amador: purgatori i cultura popular, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.