Zalbidea Muñóz, María Antonia

BIOGRAFÍA

María Antonia Zalbidea és llicenciada en Belles Arts, en l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals (1995/1996). L’any 2004 es va doctorar en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València (menció de doctorat europeu) amb la tesis titulada “La técnica del cartonaje en Giambattista Tiépolo y sus possibles influencias en los artistes españoles”. Des de l’any 2010 és professora titular y ha participat en diversos projectes de recerca i contractes I+D+I relacionats amb les seves línies de recerca, principalment l’estudi dels materials pictòrics tant murals com de pintura de cavallet. També ha dedicat diversos estudis a materials utilitzats per a la consolidació de materials murals pictòrics i la catalogació y gestió de dades derivades de l’estudi de col·leccions museístiques, obres i restauracions pictòriques.

Projectes

  • Ensayos no destructivos por ultrasonidos en restauración y conservación de bienes culturales: aplicación a la bóveda de la iglesia de los santos juanes (ppi05-03-4190)
  • Aplicación de técnicas de diagnóstico y restauración arquitectónica-pictórica, con medios robotizados. (bia2005-09377-c03-01)
  • Aplicación de técnicas de diagnóstico y restauración arquitectónica-pictórica, con medios robotizados. (paid-05-06-6773)
  • Determinación de nuevos materiales como estrato de intervención en la aplicación de nuevos soportes a pinturas murales arrancadas (paid-06-10-2415)
  • Mejora del sistema de arranque con la técnica el strappo, como medio ultimo de salvaguarda de pinturas murales de aerosol. (gv/2013/049)

Publicacions

ZALBIDEA M, M.A.,  Els Vernissos artístics. Revisió i evolució, Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2014.

ZALBIDEA M., M.A. GINER, E., “Restauradores en el cantón del Tesino: siglos XIX y XX”, Revista Patina. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid.

ZALBIDEA M, M.A. et al. Les pintures murals gòtiques del Palau de la Vila d’Ontinyent. Arché, Institut Universitari de Restauració del Patrimoni, Universitat Politècnica de València (2010) [PDF]

ZALBIDEA M, M.A, “La técnica del “cartonaje” en Giambattista Tiepolo y sus posibles influencias en artistas españoles”, Cuadernos de arte e iconografía (2007).