Weynrib, Ittai

BIOGRAFÍA

Ittai Weinryb és Assistant Professor de cultura material i artística en l’Europa Medieval, Antropologia i Folklore en relació amb la creació d’imatges i geografies artístiques en el Bard Graduate Center. Es doctorà en Història de l’Art per la Johns Hopkins University, va obtenir el seu M.A. per la Johns Hopkins University, i el seu B.A. per la Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. Les seves àrees d’estudi, investigació i docència inclouen la cultura artística i material de l’Europa occidental i el Mediterrani medieval en connexió amb la teoria de la imatge i l’objecte artístics, la antropologia, la màgia i la religió així com el folklore medieval. Actualment està completant un llibre que tracta els bronzes medievals, mentre desenvolupa un segon projecte relacionat amb les ofrenes votives a l’Edat Media (ex votos). Un tercer projecte, actualment en desenvolupament i derivat dels dos anteriors, consisteix en l’estudi de l’astrologia i la màgia medieval en el context de l’art i la cultura material medieval. Els seus premis i beques inclouen: Adolf Katzenellenbogen Prize, Robert and Nancy Hall Fellow en el Walters Art Museum, Baltimore; Max Planck Doctoral Fellow en el Kunsthistorisches Institut de Florència; ICMA/Kress Research Award; Andrew Mellon Fellow en el Institute for Advanced Study de Princeton.

PUBLICACIONS

  • WEYNRIB, I., “Living Matter: Materiality, Maker and Ornament in the Middle Ages” Gesta 52:2 (2013), pp. 113-­132. [PDF]
  • WEYNRIB, I., “The Inscribed Image: Sculpture and Epigraphy on the Shores of the Adriatic,” Word and Image vol. 27:3 (2011), pp. 322-­333. [PDF]
  • WEYNRIB, I., “The Bronze Object in the Middle Ages”, in Bronze, ed. David Ekserjian (London: Royal Academy of Arts, 2012), pp. 69-­77. [PDF]