Rubio, Aurora

BIOGRAFÍA

Aurora Rubio Mifsud és doctora en Conservació i Restauració del Patrimoni Historicoartístic, per la Universitat Politècnica de València (UPV), títol que va obtenir amb la tesi doctoral titulada “La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu quo del corpus conegut. Estudi i anàlisi per a la seva conservació” (2015).

Restauradora d’obres d’art, amb divuit anys d’experiència com a tècnica restauradora, ha desenvolupat la seva activitat professional centrada en la restauració de pintura mural en institucions públiques, –Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC + R), la Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges, la Universitat Politècnica de València–, i en empreses privades, entre elles la pròpia ja extingida. Les tasques ocupades abasten des de la planificació fins a la gestió i execució de projectes, subministraments i coordinació de personal, a més de l’elaboració d’informes finals i d’activitats de difusió.

Ha realitzat tasques de docència i investigació en el Departament de Conservació i Restauració de la UPV, a l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni (IRP) de la

UPV i a l’IVC + R. Va gaudir d’una beca Leonardo, a Urbino (Itàlia) així com de pràctiques professionals, promoguda pel MIT (Management International Training) Marche, de la Universitat d’Ancona.

Ha participat en projectes R + D + I com “Action cost G7. Artworks conservation by Laser” Projecte de l’European Commision Research Directorate, com a membre del Management Commitee. També ha format part de l’equip en convenis com el de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat Valenciana “Aprenentatge de la tècnica tradicional de l’adob als pobles berebers, aplicada a la conservació i restauració de Ksar d’Aït-Ben Haddou”, i el projecte actualment en desenvolupament de l’IRP de la UPV sobre la restauració de les pintures murals de l’església de Sant Nicolau de València.

Ha assistit a nombrosos cursos de formació, seminaris i jornades sobre restauració i en formació docent, i ha publicat articles en llibres i revistes. A més ha participat en congressos, nacionals i internacionals, on ha presentat ponències i pòsters, principalment amb treballs de recerca sobre intervencions i tractament de materials artístics.

PUBLICATIONS

  • Climent Simó, Jose Manuel; Giner García, Maria Isabel; Rubio Mifsud, Aurora, Characterization of historical Gypsum mortars: the particular case of the late gothic’s decorative elements of Llutxent’s Palace in Valencia (Spain)“, resumen del 5thInternational Congress on Science and technology for the safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Istambul, Turkey, 2011, p.133.
  • Rubio Mifsud, Aurora,Patrimonio Monumental 2. Intervenciones Recientes” Capítulo III: Palau Vell de Llutxent. Intervenció en les decoracions,Edita: ICARO-CTAV, Valencia 2008, pp. 139-144.
  • Carmen Pérez García; Francisca Adell Fígols; Raquel Santamaría González; Ana Cañizares Sales; Aurora Rubio Mifsud, “Estudio y Restauración del Retablo gótico de Santa Catalina de La Iglesia Parroquial de Villahermosa del Río. Castellón”, Actas del XIII Congreso de  Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Lleida 2000. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, pp.607-615.
  • Emilio Gascón Ortega; Lola de la Fuente Pavón; Mónica Mateos García; Eleder Reinoso Echezárraga; Aurora Rubio Mifsud, ”Restauración del Interior de La Iglesia del Salvador de Requena. Valencia.” Actas delXIII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Lleida 2000, pp. 679-685.