MOLINA FIGUERAS, JOAN

BIOGRAFIA

Joan Molina (Girona, 1965) és professor titular d’Art Medieval de la Universitat de Girona des de 1997. Des de la seva etapa com a becari predoctoral fins a l’actualitat ha gaudit d’estances d’estudi en diversos centre de recerca nacionals i internacionals, entre els que destaquen el Warburg Institut de Londres (1993), la Biblioteca Hertziana de Roma (1995 y 1999), l’École Française de Roma (2002) i el Kunsthistoriches Institut de Florència (2009).

Des de fa uns anys, i després d’un primer període centrat en l’estudi de la iconografia tardo-gòtica catalana- objecte de la seva tesi doctoral i de diversos assajos paral·lels–, els seus interessos es concentren en l’estudi dels inicis de la catedral gòtica de Girona i en les relacions entre art i poder a la cort napolitana d’Alfons el Magnànim.

És autor dels llibres Arte, devoción y poder en la pintura tardogótica catalana Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1999 i Fragments de l’art gòtic a Girona, Girona, Diputació de Girona, 2008.

Així mateix, ha estat comissari de les exposicions Bernat Martorell i la tardor del gòtic català, Museu d’Art de Girona, 2003 y Joan Margarit i la seva època, Girona, Fundació Caixa de Girona, 2006.

Ha publicat prop de quaranta articles en revistes nacionals i internacionals així com en actes de congressos i llibres miscel·lanis.

PUBLICACIONS

  • MOLINA, J., “Iconos marianos, leyendas y monarquía en la Corona de Aragón (s. XIII-XV)”, Hortus Artium Medievalium 20 (2014), II, pp. 209-217[PDF]
  • MOLINA, J., “Sotto il segno d’Oriente. La monarchia catalano-aragonese e la ricerca del sacro nelle terre del levante mediterraneo”, Representations of Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th-14th Centuries). Edited by I. Baumgärtner, M. Vagnoni and M. Welton, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2014, p. 71-90 [PDF]
  • MOLINA, J., “Rhétoriques visuelles et débats historiographiques autour de la Naples angevine”, Perspective. Revue de l’INHA, 1-2 (2010-2011), p. 123-131. [PDF]
  • MOLINA, J., “Il factotum della cattedrale. Arnau de Montrodon e la nuova sede gotica di Girona (1312-1347)”, Medioevo: I commitenti. XIII Convegno Internazionali di Studi  (Parma 21-26 septiembre 2010), Parma, 2011, p. 525-546. [PDF]
  • MOLINA, J., “Contra Turcos. Alfonso d’Aragona e la retorica visiva della crociata”, La battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole e immagini, Roma, 2011, p. 97-110. [PDF]
  • MOLINA, J., “Il trono in fiamme del re. La metamorfosi arturica di Alfonso il Magnanimo”, Rassegna Storica Salernitana, 56 (2011), p. 11-44.
  • MOLINA, J., “La mèmoria de les pedres. Fundació i esplendor d’un convent dominicà a la Girona baixmedieval”, La universitat de Girona, Girona, 2011, p. 165-189. [PDF]
  • Molina, J. “Gli artisti del re nel Trecento Aragonese”,Annali della Scuola Superiore Normale di Pisa Serie IV, 16 (2008) pp. 193-213. [PDF]