Castiñeiras, Manuel

BIOGRAFIA

Manuel Castiñeiras (A Coruña, 1964) és des de 2018 Catedràtic d’Història de l’Art (CL) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va rebre l’Acreditació Avaçanda (Catedràtic) de la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) en 2013 i de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) en 2015. Anteriorment, va ser Professor Agregat d’Art Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona i Conservador i Cap de la Col·lecció d’Art Romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC, Barcelona) (2005-2010), així com Professor Titular d’Història de l’Art a la Universitat de Santiago de Compostel·la (1997), on va exercir la seva activitat docent i investigadora entre els anys 1994 i 2005. Ha completat la seva formació amb estances de recerca a centres de reconegut prestigi com la Scuola Normale Superiore di Pisa (1987-1988), el Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de la Université de Poitiers (1989), o la II Università di Roma-Tor Vergata (1989-1991).

Doctor en Història de l’Art per la Universitat de Santiago de Compostela, amb Premi Extraordinari de Doctorat (1993), la seva recerca està centrada en l’estudi del romànic –iconografia, miniatura, pintura mural, portades romàniques– així com el pelegrinatge a Compostel·la, essent un reconegut especialista en temes com la Catedral de Santiago, el scriptorium i la portada de Ripoll, el mosaic d’Otranto, el Brodat de la Creació de Girona, o la pintura sobre taula catalana. És autor de diversos llibres: Os traballos e os días na Galicia medieval, USC, Santiago, 1995; El calendario medieval hispano. Textos e imágenes (siglos XI-XIV), Junta de Castilla y León, Salamanca, 1996;  Introducción al método iconográfico, Ariel, Barcelona, 1998;  El Pórtico de la Gloria, Madrid, 1999; Profano y pagano en el arte gallego (con Fátima Díez Platas), Santiago, 2003; A vieira en Compostela. A insignia da peregrinación xacobea,Santiago, 2007 (text castellà, anglès i gallec); El Románico en las colecciones del MNAC (amb Jordi Camps), Lunwerg, Barcelona, 2008 (edició en castellà, anglès i català); Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, Skira, Milán, 2010 (amb edició en castellà, anglès, francès, italià i gallec); El Tapís de la Creació, Girona, 2011 (edicions també en castellà, anglès, francès i alemany); Pintar fa mil anys. El colors i l’ofici del pintor romànic, 2014 (en col·laboració amb J. Verdaguer).

És també autor de nombrosos articles en revistes especialitzades i de reconegut prestigi (Prospettiva, Archivo Español de Arte, Cahiers de Civilisation Médiévale, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, Arte Medievale, Arte Lombarda, etc), formant part del comitè de redacció o científic (Troianalexandrina, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, Butlletí del MNAC, Ad Limina, Compostellanum). Participa en nombroses trobades y congressos internacionals.

Va ser comissari de les exposicions: Lluís Domènech i Montaner i la descoberta del Romànic,  MNAC, 2006; El romànic i la Mediterrània: Catalunya, Toulouse i Pisa, 1120-1180, MNAC, 2008 (col·laboració amb J. Camps); El cel pintat. El Baldaquí de Tost, MEV, 2008, La princesa sàvia. Les pintures de santa Caterina de la Seu d’Urgell, MNAC-MEV, 2009-2010; o Compostela y Europa. La historia de Diego Xelmírez, organitzada pel Xacobeo de la Xunta de Galicia a París, Roma i Santiago, entre març i octubre de 2010.

Va ser vicepresident de l’Associació Italiana d’Art Medieval (ASIAME), amb seu a Parma, on s’organitzava cada any un congrés internacional; i membre associat del comitè de directors del International Center of Medieval Art (ICMA) (2007-2011), amb seu al museu The Cloisters de Nova  York. És membre del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago del Xacobeo da Xunta de Galicia, que recentment ha organitzat el seu VIII Congreso Internacional de Estudios Jacobeos a Compostel·la, així com membre del Comitè Científic per la restauració del Pòrtic de la Gloria en el marc del projecte Catedral de la Fundació Pedro Barrié de la Maza. De la mateixa manera, és membre de la British Archeological Association iAssocié correspondant  étranger de la Société  Nationale des Antiquaires de France, amb seu al Musée du Louvre.

És Investigador Principal d’aquest Projecte de Recerca del MICINN “Artistas, Patronos y Público. Cataluña y el Mediterráneo (s. XI-XV) – MAGISTRI CATALONIAE” (HAR2011-23015) pel període 2012-2014. Manuel Castiñeiras és IP del nou GRUP DE RECERCA (GdR) MAGISTRI CATALONIAE de la Universitat Autònoma de  Barcelona, el qual està adscrit al Departament d’Art i Musicologia de la UAB.

PUBLICACIONS

 • CASTIÑEIRAS, M., “Oxford, Magdalen College, MS. Gr. 3: Artistic Practice, Byzantine Drawings and Mobility in Mediterranean Painting around 1200”, Arte Medievale, IV serie, V, 2015, 87-100. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “The Romanesque Portal as Performance”, Journal of the British Archaeological Association, 168, 2015, pp. 1-33.
 • CASTIÑEIRAS, M., “Il Tappeto del gigante: programma, cerimonia e committenza nell’Arazzo de la Creazione de Girona”, en Medioevo: Natura e Figur. La raffigurazione dell’uomo e della natura nell’arte medievale, dir. A. C. Quintavalle  (Actas del XIV Convegno Internazionale di Studi, Parma, 20-25 settembre 2011), Skira, Ginebra-Milán 2015, pp. 359-378. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Le Tapis de la Création de Gérone: une oeuvre liée à la réforme gregorienne en Catalogne?”, Art et réforme grégorienne en France et dans la Péninsule Ibérique, ed. Barbara Franze, Picard, París, 2015,  pp. 147-175.
 • CASTIÑEIRAS, M., “Catalan Panel Painting around 1200, the Eastern Mediterranean and Byzantium”, Romanesque and the Mediterranean. Patterns of Exchange Across the Latin, Greek and Islamic Worlds c.1000-c.1250, Rosa Bacile, John McNeill (eds.), Maney Publishing, Leeds, 2015, pp. 297-336.
 • CASTIÑEIRAS, M.; ROLLIER, J.; LETURQUE, A.; MAZUIR, A., “Les peintures de Saint-Sauveur de Casesnoves (Ille-sur-Têt, Pyrénées-Orientales) restitution 3D de l’église et de ses décors peints”, Arts picturaux en territoires catalans (XIIè-XIVè siècle). Approches matérielles, techniques et comparatives, dir. Géraldine Mallet , Anne Leturque (Actes des journées d’études du programme Factura des 6 octobre 2011 et 11 octobre 2012, Université Montpellier – Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583), PULM, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier, 2015, pp. 171-198. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M.; VERDAGUER, J., “Le baldaquin de Ribes et la question des ateliers monastiques : un cas d’étude pour la connaissance de la technique de la peinture sur bois en Catalogne romane”, Arts picturaux en territoires catalans (XIIè-XIVè siècle). Approches matérielles, techniques et comparatives, dir. Géraldine Mallet , Anne Leturque (Actes des journées d’études du programme Factura des 6 octobre 2011 et 11 octobre 2012, Université Montpellier – Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583), PULM, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier, 2015, pp. 199-235. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “L’étude des panneaux peints en Catalogne : artiste, apprentissage et techniques”, Arts picturaux en territoires catalans (XIIè-XIVè siècle). Approches matérielles, techniques et comparatives, dir. Géraldine Mallet , Anne Leturque (Actes des journées d’études du programme Factura des 6 octobre 2011 et 11 octobre 2012, Université Montpellier – Centre d’Études Médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583), PULM, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier, 2015, pp. 19-40. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M.; ABENZA, V., “Sant Martí de Puigbò: una iconografia per a Ramon Berenguer III?”, Pintar fa mil anys. El colors i l’ofici del pintor romànic, ed. Manuel Castiñeiras, Judit Verdaguer, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2014, 71-86. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “De Sant Martí de Puig-reig a l’Altar de Lluçà: el dos pols de l’art 1200 a Catalunya”, Pintar fa mil anys. El colors i l’ofici del pintor romànic, ed. Manuel Castiñeiras, Judit Verdaguer, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2014, 107-124. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “El Baldaquí de Ribes: un “incunable” pictòric del taller de Ripoll”, Pintar fa mil anys. El colors i l’ofici del pintor romànic, ed. Manuel Castiñeiras, Judit Verdaguer, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2014, 55-70. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Il·luminant l’altar: artistes i tallers de pintura sobre taula a Catalunya (1119-1150), en Pintar fa mil anys. El colors i l’ofici del pintor romànic, ed. Manuel Castiñeiras, Judit Verdaguer, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2014, 17-54. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M.,”Hércules, Sansón y Constantino: el Tapiz de la Creación de Girona como speculum principis“, L’officina dello sguardo. Scritti in onore di Maria Andaloro, Roma, 2015, p. 209-214. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Vox Domini: el órgano medieval del Museo del Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén y la perdida Sibila de la iglesia de la Natividad de Belén”, Ad Limina, vol. 5, 5 (2014), pp. 63-82. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “The making of the Catalan Romanesque altar frontal (1119-1150): Issues of technical training, authorship and patronage”,Image and Altar, 800-1300, Publications from the National Museum, Copenhagen, 2014, pp. 97-248. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Bizanci, el Mediterrani i l’art de 1200 a Catalunya“, Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú, 2 (2014), pp. 9-26. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “La Cruz “pintada” de Bagergue: Cristo, Serpiente, Cordero y León”, a Progettare le arti. Studi in onore di Clara Baracchini, L. Carletti, C. Giometti (eds.), Pisa, 2013, pp. 21-30. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “The Portal at Ripoll revisited: an honorary arch for the ancestors”, Romanesque and the Past, J. McNeill, R. Plant (eds.), British Archeological Association, Manley Publishing, Leeds, UK, 2013, pp. 121-141. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Del Medioevo a la modernidad: conferencias sobre el Románico Hispánico. 1. Conservación, estudio y musealización de la pintura románica en Cataluña. 2. Pintar hace mil años: recursos tecnicos y programas iconográficos de los artistas del Románico catalán. 3. La fascinación por la pintura románica catalana: la visión de la modernidad. 4. Santiago y los portales “parlantes” del Románico”, Junshin Journal of Human Studies, 19, 2013, pp. 221-296. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Clergue o laic? Algunes reflexions sobre l’estatus de l’artista i la qüestió de l’autoria a l’Europa romànica”, Medievalia,(Actes del I Simposi Científic del IEM, Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, 3 de julio de 2012), 15 (2012), pp. 83-87. [PDF]
 • VERDAGUER, J.; CASTIÑEIRAS, M., “Noves aportacions sobre la història i la tècnica d’execució de les pintures murals de Santa Caterina de la Seu d’Urgell: els fragments del Sant Sopar (MEV) i del Martiri de santa Caterina (Fundació Abegg)”, Quaderns del MEV, V (2011-2012), p. 49-77. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., El Tapís de la Creació , Girona, 2011 (edicions també en castellà, anglès, francès, alemany i rus), + Addendum. Notas al Tapiz después de su última restauración[PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “The Catalan Romanesque Painting Revisited: the Altar Frontal Workshops”, HOURIHANE, C. (dir.), Spanish Medieval Art, Recent Studies, 2007, p. 119-151. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “En torno a los orígenes de la pintura románica sobre tabla en Cataluña: los frontales de Urgell, Ix, Esquius y Planès”, Butlletí del MNAC, 9 (2008), p. 15-41. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Il Maestro di Pedret e la pintura lombarda: mito o realtà”, Arte Lombarda, 156 (2009), p. 48-66. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Le origini della bottega del cosiddetto Maestro di Pedret: una questione di metodo”, QUINTAVALLE, A. C., (ed.), Medievo: le officine, Atti del XII Convegno Internazionale di Studi, Università degli Studi di Parma-AISAME (22-27 setembre 2009) Parma-Milà, 2010, p. 276-290. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “El altar románico y su mobiliario litúrgico: frontales, vigas y baldaquinos”, HUERTA, P. L. (ed.), Mobiliario y ajuar litúrgico en las Iglesias románicas, Aguilar de Campoo, 2011, p. 11-75. [PDF]
 • CASTIÑEIRAS, M., “Artiste-clericus ou artiste-laïque? Apprentissage et curriculum vitae du peintre en Catalogne et en Toscane”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLIII (2012), p. 15-30 [PDF]