Jorba Valero, Montse

BIOGRAFIA

Montse Jorba Valero (Terrassa, 1952) és membre del Patronat de la Fundació Arxiu Tobella de Terrassa. Es va llicenciar en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011), on també hi va cursar el Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic (2012).

La seva tasca investigadora se centra fonamentalment en l’estudi de les connexions entre l’art romànic i el món bizantí durant l’Edat Mitjana. En aquesta línia, ha participat en diverses conferències sobre el tema, entre les quals destaquen les més recents: “XXII Seminari de Romànic” (Amics de Besalú, 2013); “III Jornada sobre Arte Románico de AdR en Catalunya y Andorra” (Amigos del Románico, 2016); i “Les majestats catalanes” (Amics del Romànic de Sabadell, 2016).

Actualment, treballa com a redactora dels volums de la província de Girona de la Enciclopèdia del Romànic, que edita la Fundación Santa María la Real (en preparació). També és autora del seu nou llibre “Les Majestats de la Cerdanya”, línia de recerca que va començar a desenvolupar amb el seu Treball Final de Màster.

PUBLICACIONS

JORBA, M., Les Majestats de la Cerdanya, Edicions Salòria, La Seu d’Urgell, 2017.

JORBA, M., “Les Majestats de la Cerdanya: tipologia iconogràfica i filiació estilística”, Síntesi 2, Catalunya i la Mediterrània: circulació d’artistes, objectes i models, Quaderns dels Seminaris de Besalú, núm. 2, 2014, pp. 107 – 128. [PDF]

JORBA, M., et alt., Catàleg de la Col·lecció de Carrosses Fúnebres: cementiris de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013.