Seminari Internacional d’Història de l’Art “IMATGES I LITÚRGIA A L’EDAT MITJANA: CREACIÓ, CIRCULACIÓ I FUNCIÓ DE LES IMATGES ENTRE ORIENT I OCCIDENT A L’EDAT MITJANA (SEGLES V-XV)

Els pròxims dies 14 – 16 d’octubre tindrà lloc el Seminario Internacional de Historia del Arte IMAGENS E LITURGIA NA IDADE MÉDIACRIAÇÃO, CIRCULAÇÃO E FUNÇÃO DAS IMAGENS ENTRE O OCIDENTE E O ORIENTE NA IDADE MÉDIA (SÉC. V-XV).

El seminari està organizat per l’Instituto de Estudos Medievais (IEM-NOVA/FCSH),  l’Universitat Autònoma de Barcelona (a través del nostre projecte de investigació Magistri Mediterranei i el nostre Grup de Investigació Consolidat Magistri Cataloniae) i el Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha– DGPC.  

Seran quasi tres dies d’interessants presentacions i discussions d’idees, amb la presència d’especialistes de diverses formacions i especialitats, pertanyens a institucions acadèmiques i museològiques de gran relleu. Durant el seminari s’analitzaran temes i obres artístiques realitzades a l’Occident i a l’Orient medieval europeu i mediterrani en un horitzó cronològic molt ampli. 

Podeu consultar el programa en pdf a: 

https://iem.fcsh.unl.pt/imagens/files/Imagens_Liturgia_Programa.pdf

L’inscripció és gratuïta, però obligatòria. Es podrà realitzar a través de la següent direcció: images.liturgy_middle.age@fcsh.unl.pt